Todas as nosas autoras

Sam Winston

A arte de de Sam Winston utiliza a linguaxe tanto como portadora de mensaxes, como unha forma en si e por si.

Inicialmente coñecido polas súas tipografías e libros, emprega unha variedade de enfoques, incluíndo deseño, cartografía de datos e poesía. Un tema constante é a exploración das narrativas escondidas atopadas dentro dos corpos canónicos do texto. Obras como A orixe das especies ou literatura clásica do século XIX século para nenos son frecuentemente suxeitos á súa minería de datos e técnicas de cortar e pegar, revelando novas narrativas e presupostos visuais. Outras formas que emprega son a escultura e o collage. Winston é un defensor de estratexias baseadas na artesanía como medio de aprendizaxe. Estes elementos son moitas veces incorporados en proxectos participativos, seminarios e conferencias. Winston exhibiu o seu traballo en museos e galerías de todo o mundo. A Tate Britain, a Biblioteca Británica, a Biblioteca do Congreso en Washington, DC, MoMA de Nova York e a Universidade de Stanford, entre moitos outros. Vive e traballa en Londres.

www.samwinston.com

As súas obras

0