Nos medios, Biosbardia: Laura Sáez: “Editar libros provoca adicción”

A editorial Patas de Peixe chega aos 20 títulos. Estas semanas chegan á libraría as súas dúas últimas novidades, A meniña de libros, de Oliver Jeffers e Sam Winston, e Primeira semana na escola de vacas, de Andy Cutbill e Russell Ayto. Falamos deste proxecto especializado en libro ilustrado, que xa ten oito anos de vida, coa súa editora, Laura Sáez (Pontevedra, 1979).

Vinte libros publicados por Patas de Peixe. Non sei como encaixa vostede os números redondos.

O noso programa editorial non é ambicioso no cuantitativo. De feito, chegamos ao vixésimo título logo de oito anos de traballo; non nos dá unha media de títulos por ano moi alta que digamos. En cambio, no cualitativo si pretendemos ser moi estritos e sempre estamos pensando en como mellorar os nosos libros, como conseguir producilos a menor prezo para que se beneficie o cliente final, o xeito de que títulos que consideramos fundamentais a nivel global dentro do álbume ilustrado poidan estar no catálogo galego. Chegar a 20 é unha boa escusa para pensarmos e repensarmos o proxecto de Patas de Peixe. Que queremos ser: unha pequena editorial sen apenas estrutura fixa ou dar un pasiño cara a adiante e ensaiar un modelo non tan pequecho? Sonche sincera, estamos nese proceso pero non teño moi clara a conclusión do debate. Hai factores persoais, económicos… O único que teño claro é que quero seguir editando porque editar libros provoca adicción. Cantos máis produces, máis che gusta a sensación de velos saír do prelo cara ás librarías e ás casas dos lectores.

Ler artigo completo:

www.biosbardia.wordpress.com

0